Ouders

Welkom op de ouderpagina.
Deze pagina is bedoeld voor ouders die op zoek zijn naar een goede school voor hun kind, en voor de ouders die kind(eren) bij ons op school hebben.

Wanneer u informatie over onze school wilt aanvragen kunt u dat via deze pagina doen.

U vindt hier informatie over zowel de schoolse als de buitenschoolse activiteiten, de oudervereniging, de medezeggenschapsraad etc. In de schoolgids vindt u alle informatie over de school.

Overblijfregeling

Ook dit schooljaar kunnen leerlingen in de middagpauze overblijven onder verantwoordelijkheid van de schooldirectie. Het toezicht hierop wordt georganiseerd door de oudervereniging en verzorgd door overblijfouders die een scholingscursus hebben gevolgd.

De vergoeding hiervoor bedraagt:

 • € 91,-- per kind voor het hele schooljaar
 • € 84,-- voor 3 dagen
 • € 58,-- voor 2 dagen
 • € 29,-- voor 1 dag

Vooraf te voldoen door overschrijving op IBAN nummer NL05 RABO 0346 0132 24 van de RABO-bank te Heinkenszand t.n.v. Jan van Schengenschool, Heinkenszand, onder vermelding van de naam van het kind. Ook kan men incidenteel overblijven met een overblijfkaart (€ 15,- voor 10 keer of € 7,50 voor 5 keer overblijven).

Restitutieregeling overblijven
Het recht op restitutie is van toepassing als men gedurende een periode van minimaal 6 weken geen gebruik maakt van de overblijfregeling. Men dient dit verzoek tot restitutie schriftelijk met onderbouwde motivatie aan te vragen bij de overblijfcoördinator.

Om alles prettig te laten verlopen wordt van de overblijvende kinderen verwacht, dat zij zich houden aan de gestelde regels en gemaakte afspraken. De overblijvende kinderen zijn verplicht om tussen de middag op het schoolterrein te blijven. We vragen de ouders van de kinderen die niet overblijven niet eerder dan een kwartier voor de aanvang op de lessen op school aanwezig te zijn. Dit maakt dat de overblijfmoeders hun taak rustig kunnen verrichten. Voor uitgebreide informatie zie het speciale boekje betreffende het overblijven. Overblijfcoördinator is mevr. A. Nelen.

Vakantierooster

 

Het vakantierooster voor 2018-2019 ziet er als volgt uit:

 • Eerste schooldag maandag 20 augustus 2018
 • Herfstvakantie 15 t/m 19 oktober 2018
 • Kerstvakantie 24 december 2018 t/m 4 januari 2019
 • Voorjaarsvakantie (incl. carnaval) 4 t/m 8 maart 2019
 • Goede vrijdag 19 april 2019
 • Meivakantie (incl. Pasen)  22 april t/m 3 mei 2019
 • Hemelvaart 30 mei en 31 mei 2019
 • Pinksteren 10 juni 2019
 • Laatste schooldag vrijdag 5 juli 2019
 • Zomervakantie 8 juli t/m 16 augustus 2019

We doen ook nu weer een dringend beroep op U om met de vakantietijden rekening te houden en geen vakanties onder de schooltijden te plannen.
Enkel met een verklaring van de werkgever mogen wij extra vrij geven.

(Zie informatie over leerplicht en voortijdig schoolverlaten)

Schooltijden

  Ma Di Wo Do Vr
  Mo Mi Mo Mi Mo Mi Mo Mi Mo Mi
Groep 1 t/m 4                    
Groep 5 t/m 8                    
's Morgens: 8.30 tot 12.00  
pauze: groep 7 en 8 10.30 tot 10.45
  groep 5 en 6 10.15 tot 10.30
  groep 3 en 4 10.00 tot 10.15
's Middags: 13.00 tot 15.00

Opmerkingen

 • Zoals u kunt zien ontvangen groep 1 t/m 4 minder uren onderwijs dan de groepen 5 t/m 8. Vanaf 1 aug. 2006 is de school is vrij om zelf te bepalen hoe men de dagen wenst te plannen mits men wel in totaal 7520 les geeft in de groepen 1 t/m 8. Voorlopig gaan we nog niet over naar een andere verdeling van de schooltijden.
 • ZIEKMELDINGEN
  s.v.p. voor aanvang van de lessen
  tel. nr. 0113 - 562172
 • Er is vanaf 15 minuten voor aanvang van de lessen toezicht door een leerkracht op het speelplein. Tijdens de pauzes lopen ook leerkrachten buiten.
 • De zoemer gaat 5 minuten voor schooltijd zodat er geen onderwijstijd verloren gaat! Zorg dat uw kind op tijd aanwezig is!


Jan van Schengenschool
Mr. Dr. Meslaan 8
4451 AK Heinkenszand

info@janvanschengen.nl
0113 - 562172
0113 - 567772

© Jan van Schengen 2000-2015